Celem Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie w miesiącu czerwiec 2020, złożyła wniosek i otrzymała 3000 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Z budżetu GBP na ten cel zaplanowano przeznaczyć 3000 zł. Do końca listopada 2020 biblioteki publiczne z Gminy Kęsowo wzbogacą swój księgozbiór o nowości wydawnicze za łączną kwotę 6000 zł. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych sfinansowany jest przez Bibliotekę Narodową.

Skip to content