Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie otrzymała dofinansowanie z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” w kwocie 24 300 zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do wyposażenia bibliotek.

O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. Projekt sfinansowany jest z Instytutu Książki.

Skip to content